avís legal

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

Finalitat

Legitimació

Destinataris

Drets

Informació addicional

CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA
L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari

Consentiment de l’interessat.

Altres empreses del grup
Encarregats de Tractament dins o fora de la UE, acollit a «PrivacyShield»

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.lescola.com

2. Informació addicional

Les present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el «Portal») que CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.
L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJApara les fins assenyalades.
El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.
El Portal pot allotjar blocs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJAno té cap control.
A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJApodrá accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti .
A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJApodrá registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.1.¿Quién és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA amb CIF G-65881252
Adreça postal: Camí de la Serreta, s / n 08734 Sant Miquel d’Olerdola (Barcelona)
Telèfon: 938905641
Correu electrònic: info@lescola.com

2.2. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

a. Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte.
b. La participació en blocs, mitjançant comentaris.
c. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.
En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través de la connexió social, CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

2.2.1. Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA

Les dades empleats, o facilitats, en les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de CLUB ESPORTIU L‘ESCOLA PONY GRANJA o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.
El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.
El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrónicoinfo@lescola.com.

2.3. Per quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud del usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari. En el cas concret de currículum les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.

2.4. Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

2.5. A què destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través del web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitats a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA.
En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui les dades identificatives es poden facilitar a altres entitats afiliades a la xarxa CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA, incloses aquelles situades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als mers efectes d’atendre la sol·licitud vinculada al país de destinació.
Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA.

2.6. Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: CLUB ESPORTIU L’ESCOLA PONY GRANJA, Camí de la Serreta, s / n 08734Sant Miquel d’Olerdola (Barcelona), o correu electrònic a: info@lescola.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.