PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS AL TÈCNIC ESPORTIU EN HÍPICA

Una bona opció per accedir al món laboral a través del Tècnic Esportiu en Hípica.

A la hípica Pony Club Granja, t’oferim la possibilitat d’accedir al curs de preparació per a la prova d’accés al tècnic esportiu nivell I i II.

Per començar, realitzarem una primera valoració del teu nivell i a partir de la mateixa es formarà al genet en funció del seu nivell d’equitació i coneixements.

Practicarem diferents disciplines, tant la seva part teòrica com a pràctica:

– salt d’obstacles
– doma clàssica
– cross

A qui va dirigit

A les persones que volen accedir als ensenyaments esportius per obtenir un títol de tècnic/a esportiu o de tècnic/a superior esportiu.