Pupil·latge de cavalls

La cura

dels cavalls i el maneig diàriament per la neteja que està a càrrec del mosso, és supervisat pel tècnic i el nostre veterinari, vetllant pel benestar físic i mental de l’animal.

La neteja

de les boxes i pàdocs és diària i amb el llit de palla. Sota les pautes de la nostra veterinària es segueix un programa anual d’higienització i desinfecció segons la normativa del D.A.R.M.P.

L’alimentació

dieta adient per cada animal és supervisada per la veterinària, i es distribueix en tres tomes al dia alternant pinso i/o fenc, solventant sempre les necessitats del cavall o poni.

La SUPERVISIO

el control de les vacunes, de les desparasitacions i dels farratges. Oferim serveis addicionals de cuidats i de benestar del cavall o poni a petició del client.

Oferim serveis addicionals de cuidats i de benestar del cavall o poni a petició del client.

PUPIL·LATGES CAVALLS

Box…………………………………295€/mes

Box amb Pàdoc………………….360€/mes

Pàdoc amb refugi……………….360€/mes

Encenalls……………………………120€/mes

PUPIL·LATGES PONIS

Box ……………………280€/mes

Encenalls …………….100€/mes

Per a més informació

619710698 ( Carlos Gaya)

Correu-e: info@lescola.com