Inscripcions Escola d’hípica

L’ESCOLA PONY CLUB

 

L’escola Pony Club Granja compta amb tècnics de gran nivell en les diferents disciplines Erik Balasch genet internacional , Naomi sole tècnic de nivell II, Maria Gaya tècnic de nivell I, Marc Garriga .

L’escola pony club granja ofereix diverses disciplines :

INICIACIÓ

Per als mes nens de l’escola des dels 4 anys als 7 anys d’edat.

DOMA NIVELL INICIACIÓ

Per a alumnes entre les edats de 7 a 16 que es vulguin iniciar a l’equitació.

DOMA NIVELL INICIACIÓ adults

Per a persones adultes que vulguin iniciar-se a l’equitació.

doma

Per a alumnes que vulguin un nivell mes tecnificat amb l’objectiu de poder competir en concursos.

salt

Per a alumnes compresos entre els 7 anys  als 25 anys d’edat.

ponI games

Una activitat super divertida que es practica i es juga en grups d’edat de 4 a 18 anys.

A l’Escola Pony Club Granja ens prenem molt seriosament la seguretat tant dels nostres alumnes com de l’equip, i actuem en conseqüència.

CONSULTA LES MESURES COVID 19

Iniciació amb ponis I CAVALLS

L’ESCOLA PONY CLUB

Pels nens amb edats compreses entre els 4 i 7 anys es comencen a iniciar en el món de l’ equitació amb els ponis. D’aquesta manera ells poden preparar, muntar i des preparar sense cap dificultat el seu animal, ja que esta adequada a la seva alçada i a la seva  força muscular. Les alçades dels ponis estan compreses entre 1.10m i 1.49m.

Doma nivell iniciació 

L’ESCOLA PONY CLUB

A partir dels 8 anys es comencen a iniciar en el món de l’equitació amb cavalls, sempre valorant l’alçada del nen i la força muscular. Igual que a les classes d’iniciació amb ponis, als alumnes se’ls hi ensenya a raspallar al cavall i a preparar-lo per la seva munta. A continuació es fa la classe a la pista amb el tècnic d’equitació i per finalitzar es des prepara el cavall i es neteja el material. Aquestes classes depenent dels horaris de vegades les faran individuals o en grup, sempre respectant el nivell de l’alumne.

Doma Clàssica

L’ESCOLA PONY CLUB

La Doma Clàssica és una de les tres disciplines Olímpiques de l’equitació, que té com a finalitat el desenvolupament harmoniós del cavall i de les seves facultats tant físiques com psíquiques. Com a resultat d’aquest treball, el cavall es mostra en vers al genet i al treball, atent, confiat, receptiu i sumis.
Aquesta disciplina i els seus exercicis són la base per a qualsevol activitat posterior amb el cavall.
Els alumnes de l’escola d’equitació base se’ls inicia amb aquesta filosofia i posteriorment segons l’evolució de cada genet, experimenten i practiquen altres disciplines eqüestres.

Salt d’obstacles

L’ESCOLA PONY CLUB

La disciplina de Salt, també Olímpica, consisteix a saltar un conjunt d’obstacles disposats a la pista formant un recorregut. Les alçades a les quals es col·loquen les barres respecte del terra variarà en funció del nivell de l’alumne i de si salta amb poni o cavall.
El Salt desenvolupa en els genets el sentit de l’equilibri, l’orientació, el ritme i la seguretat en si mateixos.
Els alumnes s’inicien a els exercissis de salt quan la seva confiança, nivell de munta, equilibri i ajudes les tenen totalment adquirides.

PONi GAMES

L’ESCOLA PONY CLUB

És una disciplina de col·laboració. Sense contacte amb els oponents, cada equip juga en el seu terreny de joc, anomenat carrer, i aquest no es pot compartir durant el transcurs del joc. Un cop finalitzat cada joc, els equips poden canviar de carrer, però en cap cas un equip pot envair el carrer de l’altre. No hi ha contacte amb els oponents, encara que si que hi ha contacte entre els integrants del mateix equip.

Empleneu el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible.

2 + 10 =